ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული მასალა ემსახურება კომპანიის, მისი პროდუქტების და სხვა სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.მასალა გამოკვლეული და შეგროვებულია ზედმიწევნითი სიფრთხილით და არის მუდმივად განახლებადი. მისი შინაარსის აკურატულობის, სრულყოფილებისა და სიახლისადმი ჩვენი საკუთარი დაიინტერესების მიუხედავად, ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვიღებთ რაიმე პირდაპირ ან ირიბ პასუხისმგებლობას მასზე. ვებ-გევრდი უბრალოდ გაწვდით ზოგად ინფორმაციას და არანაირადარ ცვლის სამედიცინო, კომერციულ ან სხვა რჩევებს. ამიტომ, ინტერნეტის გვერდების და იქ განთავსებული ინფორმაციის გამოყენებით განპირობებული პირდაპირი ან ირიბი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა ან კომპენსაცია, გამორიცხულია.

თუ კომპანიის ინტერნეტ გვერდები შეიცავს ან ეყრდნობა, როგორც წყაროს, მესამე პირებისგან მიღებულ ინფორმაციას, მაშინ ეს ინფორმაცია არ უნდა იქნას აღქმული, როგორც ჩვენი რეკომენდაციები. ვინაიდან ჩვენ არ ვამოწმებთ მის სიზუსტეს ან თანადროულობას ან სხვა კანონიერებას, ამიტომ გასაგებია, რომ ვერ ავიღებთ მასზე რაიმე პასუხისმგებლობას. პროგრამა, მისი შინაარსი, მონაცემები, სურათები და ა.შ. დაცულია საავტორო ან სხვა სამრეწველო საკუთრების უფლებით. ჩვენ ასევე გვსურს აღვნიშნოთ, რომ ყველა პროდუქტის სახელები და სხვა სახელები, რომლებიც სათანადოდაა აღნიშნული, დაცულია სასაქონლო ნიშნის კანონით. ნებისმიერი გამოყენება, მათ შორის რეპროდუქცია გამრავლება და დამუშავება, დასაშვებია მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებში და მხოლოდ უფლებამოსილი პირის თანხმობით.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ინტერნეტ გვერდების შინაარსი შევცვალოთ ნებისმიერ დროს.

© BERLIN-CHEMIE AG

ონლაინ შეძენა